Disclaimer

We hebben ons best gedaan om de teksten van deze Regelhulp zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Vaak hebben we juridische teksten makkelijker gemaakt. De teksten van deze Regelhulp geven u geen rechten. Het is daarom verstandig om ook de originele wetteksten te lezen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De originele wettekst vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): (EU) Wettekst AVG (pdf)

Bevoegdheden AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt altijd het recht om onderzoek te doen binnen uw organisatie en handhavend op te treden als zij daartoe aanleiding ziet.

Wees ervan bewust dat de personen van wie u gegevens verwerkt een klacht kunnen indienen bij de AP over de manier waarop u met hun persoonsgegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

Voor uitgebreidere informatie over de bevoegdheden van de AP zie autoriteitpersoonsgegevens.nl.