Passantentarieven 2022

Voor 2023 zijn we druk bezig met het bepalen van de nieuwe tarieven, deze zullen begin januari bekend zijn. Neemt u voor vragen telefonisch contact op.

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden gehanteerd voor de verzekerden waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgverlener, voor mensen zonder basisverzekering en voor mensen uit het buitenland.