In het kort
De mens wordt gezien als één geheel. Zowel op lichamelijk, geestelijk als psychosociaal vlak.
De relatie tussen patiënt en hulpverlener staat centraal. De behandelaar is daarbij meer in de rol van coach.
Toepassen van alle geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines, waarbij rekening gehouden wordt met de wetenschappelijke onderbouwing.
Komen tot optimale gezondheid en optimaal herstel door middel van lifestyle, voeding, supplementen en eventueel medicatie

Sportgeneeskunde Maatwerk heeft een integrale kijk op gezondheid. Bij integrale gezondheidszorg ligt het accent op gezondheidsbevordering in plaats van op ziektebestrijding. Integraal zou je kunnen betitelen als reguliere zorg aangevuld met het zoeken naar de oorzaak van de verstoring, lifestyle verandering, voeding en supplementen. Het aanbod omvat zowel cure als care, de zorg is erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sportgeneeskunde Maatwerk maakt samen met u een keuze voor de behandeling die het beste bij u past en we kijken naar uw wensen en verwachtingen. Wij zetten onze kennis en ervaring in en proberen zoveel mogelijk te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Meerdere disciplines werken in de kliniek samen om tot een goed resultaat te komen.

Bij integrale geneeskunde staat u als patiënt centraal, u bent de kapitein van het schip. Sportgeneeskunde Maatwerk bestuurt het schip en onze behandelingen zijn erop gericht om het lichaam zelf aan het werk te zetten, zo te stimuleren dat er veranderingen plaats gaan vinden. Deze veranderingen kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Wij gaan ervan uit dat als het lichaam de juiste aansturing krijgt klachten zullen afnemen.

Bij integrale gezondheidszorg ligt de focus op een actieve patiënt, die bereid is om via lifestyle, voeding , beweging, supplementen, en indien nodig medicijnen, het lichaam de kans wil geven die verandering te maken.