Verzekering en Vergoeding

Wij kunnen ons voorstellen dat u, vanwege de vele veranderingen binnen de zorg en uw zorgverzekeraar, vragen heeft met betrekking tot de vergoedingen en de nota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar heeft inzicht in uw afgesloten polisvoorwaarden, die voor iedereen anders zijn. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij de gewenste behandeling vergoeden.
Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan geven wij graag toelichting over hoe de vergoedingen binnen Sportgeneeskunde Maatwerk zijn geregeld.

Sportgeneeskunde Maatwerk is onderdeel van Vrouw&klinieken. Vrouw&Klinieken is een ongecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

De onderzoeken en verrichtingen die bij Vrouw&klinieken en Sportgeneeskunde Maatwerk worden uitgevoerd, zijn aangemerkt als medisch specialistische zorg. Alle verrichtingen op verwijzing van een (huis)arts vallen onder de basisverzekering. Maar omdat Vrouw&klinieken geen contracten heeft met zorgverzekeraars, wordt er circa 45% tot 100% vergoed, afhankelijk van uw basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist nodig, die we uiterlijk bij de eerste afspraak van u willen ontvangen. Dit is een eis van de zorgverzekeraar. De verwijsbrief kan ook door uw huisarts aan ons digitaal verzonden worden.

Voor sportmedische onderzoeken of sportkeuringen bij de sportarts heeft u geen verwijsbrief nodig. Deze onderzoeken kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket.

In uitzonderlijke gevallen, als het gaat om een korte vraag op natuurgeneeskundig gebied, kan de sportarts via haar tweede registratie als AVIG-arts natuurgeneeskunde (laten) factureren. Deze facturen komen dan van VOF Wiegers&vanRooijen. Vergoeding van deze facturen kan afhankelijk van uw zorgverzekering (deels) uit het aanvullende pakket plaatsvinden. Voor deze afspraken is geen verwijsbrief nodig.

Voor fysiotherapie is er directe toegankelijkheid. Ook kunt u op verwijzing terecht. Facturen fysiotherapie worden via VOF Wiegers&vanRooijen verzonden. Fysiotherapie kan eventueel worden vergoed uit de aanvullende verzekering of de basisverzekering (tot 18 jaar). Of er sprake is van COVID-herstelzorg voor de basisverzekering wordt door de medisch-specialist bepaald o.b.v. uw klachten bij het medisch-specialistische consult.

De fysiotherapeut is tevens NVST-Bowen behandelaar en kan eventueel ook als zodanig factureren via VOF Wiegers&vanRooijen. Dat is afhankelijk van wat voor u de meest passende behandeling is en zal de fysiotherapeut met u bespreken. Tarieven zijn hetzelfde als bij fysiotherapie. Facturen met deze omschrijving vallen onder de aanvullende verzekering.

Voor de zorgverlening van Sportgeneeskunde Maatwerk betaalt u naast de directe contacttijd met de arts en/of fysiotherapeut ook voor de (wettelijk verplichte) registratie en administratieve verwerking van het consult.

Hieronder kunt u nagaan in welke categorie u valt met betrekking tot vergoeding

  • U heeft een verwijsbrief van de huisarts of specialist

De tabellen mogen worden overgenomen.

  • U heeft geen verwijsbrief

Ook zonder verwijsbrief bent u van harte welkom in onze kliniek. De volledige kosten komen in dit geval geheel voor uw eigen rekening.

De tabellen mogen worden overgenomen.

Tarieven AVIG-arts natuur-en leefstijlgeneeskunde (2021)

1 uur € 147
½ uur € 76
¼ uur € 41,60

Tarieven AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde (2022)

1 uur € 151,50
½ uur € 77,30
¼ uur € 42,82

Tarieven fysiotherapie of NVST-Bowen behandeling (2021)

  • Fysiotherapie per half uur in de praktijk of ½ uur NVST-Bowen behandeling € 43,10
  • Fysiotherapie aan huis € 48,17 (binnen Lelystad; daarbuiten wordt extra reiskosten vergoeding in rekening gebracht)

Tarieven fysiotherapie of NVST-Bowen behandeling (2022)

  • Fysiotherapie per half uur in de praktijk of ½ uur NVST-Bowen behandeling € 44,40
  • Fysiotherapie aan huis € 49,62 (binnen Lelystad; daarbuiten wordt extra reiskosten vergoeding in rekening gebracht)

De tabellen mogen worden overgenomen.

Hoe werkt een DOT systeem eigenlijk?

Om het makkelijker te maken heeft Vrouw&Klinieken een beeldende uitleg gemaakt van het DOT systeem en hoe een eventuele behandeling er uit zou kunnen zien. Dit schema is puur ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitleg-DOT-systeem-visueelDownload

  • Eigen risico

Net als in een ziekenhuis, dient u uw eigen risico per jaar te voldoen. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-. Ook is er een vrijwillig eigen risico. Wanneer u hiervoor gekozen heeft, krijgt u per maand korting op uw te betalen premie.

Heeft u bijvoorbeeld nog een verplicht eigen risico of een verhoogd vrijwillig eigen risico open staan? Dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar pas overgaat tot uitbetaling wanneer dit bedrag is voldaan.

Wij raden u aan om van tevoren na te gaan hoe dit is geregeld bij uw zorgverzekeraar of in uw polis.

  • Passantentarieven en kosten 2022

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden door ons gehanteerd voor alle cliënten.